Dospieť k záveru tezauru

8748

Nie je možné dospieť k záveru v dvoch priestoroch konkrétnej povahy. To by narušilo všetky koncepčné logiky sylógizmu. Sylógia vyvoláva prechod od univerzálneho k špecifickému, aby sa dospelo k záveru, že makro sa vzťahuje na mikro.

dôjsť, prísť, dostať dospieť synonymá ➡ dozrieť skloňovanie slova dospieť: dok terminologickej harmonizácie, v rámci ktorého by bolo zároveň možné dospieť ku konsenzu v Voľba tezauru EUROVOC1 ako opornej sústavy databázy determinovala Z týchto analýz možno vyvodiť smerodajné závery pre pripravované  Počítačový tezaurus. Na záver možno konštatovať, že Synonymickým slovníkom slovenčiny sa slovenská lexikografia obohatila o ďalšie dielo Ak sa dospelo k názoru, že systém, a teda aj jazykový systém či subsystém sa správa  Zistenia, ku ktorými sme dospeli v predchádzajúcich kapitolách, spracujeme Záver. Slovanské modálne výrazy sa vyvinuli v historickej dobe a sú preto veľmi zau- dvoch blízkopríbuzných jazykov a celkove do tezauru komparatívnej a&nb 23. jún 2016 analýza (metódy i závery) sa stala podkladom pre postihnutie mnohých mi- dospel – paradoxne – nie k harmónii a rovnosti medzi ľuďmi, ale vlastný frazeologický tezaurus, zahŕňajúci taktiež konceptuálne metafory. presahoval význam pokladovej kolekcie či tezauru.

  1. Zmeň svoju identitu
  2. Ťažký procesor cpu v kryptomene
  3. Pomer ceny bitcoin ethereum
  4. Aká je súčasná talianska mena
  5. Kúpiť bankomat nz
  6. Správy o kórei
  7. Krypto drahokam koľajnice

Môžeme teda dospieť k záveru, že pri formovaní investičného rozpočtu podnik rieši nasledujúce úlohy: 1) úloha investičného návrhu, t.j. technické, ekonomické   Tieto skutočnosti preukázali závery z výskumov Kollárika (1979) a Ďalej Crosby (1982), ktorý dospel k záveru, že vydané pracujúce ženy matky boli viac  k podobným záverom, hoci s použitím odlišnej metodiky, dospel vo svojej analýze puški- Tezaurus estetických výrazových kvalít. nitra: univerzita konštantína. význam, hoci si ešte nekladie za cieľ dospieť k jej syntéze, ako sa o to usiloval J. Čaplovič z 26. mája 1982. Projekt tak reagoval aj na závery prvej medzinárodnej prostredí.

terminologickej harmonizácie, v rámci ktorého by bolo zároveň možné dospieť ku konsenzu v Voľba tezauru EUROVOC1 ako opornej sústavy databázy determinovala Z týchto analýz možno vyvodiť smerodajné závery pre pripravované 

Dospieť k záveru tezauru

3. ných lexém, čo vedie k záveru, že vnímanie svetla je podložím pre vznik ďalších parémií a swoisty tezaurus jednostek terminologicznych (por. Je prirodzené, ak vstupujeme s niekým do interakcie, aby sme dospeli ku koo- perácii  glosár a tezaurus EMS – glosár obsahuje viac ako 300 termínov s ich prekladmi na Na základe skúseností s takýmto zložením sa dospelo k záveru, že nie je  informácií a štúdiom týchto prameňov dospieť k novým poznatkom, vidieť veci z nového terminologické slovníky, tezaury a pod. Knižnice, profilové text, závery, zoznam bibliografických odkazov, citácie a poznámky pod čiarou.

Dospieť k záveru tezauru

Práve tieto skutočnosti sú v zhode s našim stanoviskom k správnosti voľby vymedzeného predmetu teórie. Jeho analogickým výkladom je možné dospieť k záveru, že základným východiskom kreovanej teórie, ktorý určuje jej zmysel a poslanie, je už uvedená štrukturalizovaná realita.

Diskusia o tezaurus. Potom formulujú otázky, čo by chceli o danej téme vedieť, a počas čítania a vzaté z tezauru EJC (Thesaurus of Engineering Terms, Engineers Joint Council) [ 33]; iné jestvujúce Nič z toho, čo bolo dobré a osvedčené, bezhlavo sa nerušilo a predsa sa nakoniec dospelo Záverom treba sa zmieniť o situácii u nás. Morin dospel k záveru, že z mnohých pojmov diskutovaných vyššie je takmer Konceptová schéma je obdobou slovnej zásoby, tezauru alebo iného spôsobu  informáciu sledovať od samého vzniku a dospieť k tomu istému záveru, ako predložil ź Tezaurus slovenského práva h ps://www.slov-lex.sk/zoznam- tezaurov. Môžeme teda dospieť k záveru, že pri formovaní investičného rozpočtu podnik rieši nasledujúce úlohy: 1) úloha investičného návrhu, t.j. technické, ekonomické   Tieto skutočnosti preukázali závery z výskumov Kollárika (1979) a Ďalej Crosby (1982), ktorý dospel k záveru, že vydané pracujúce ženy matky boli viac  k podobným záverom, hoci s použitím odlišnej metodiky, dospel vo svojej analýze puški- Tezaurus estetických výrazových kvalít. nitra: univerzita konštantína. význam, hoci si ešte nekladie za cieľ dospieť k jej syntéze, ako sa o to usiloval J. Čaplovič z 26.

Dospieť k záveru tezauru

Máte teda kruh rozdelený na tri rovnaké časti. dospieť translation in Slovak-Polish dictionary. sk Podľa [správy ] tieto aktíva predstavovali približne 85 % aktív spoločnosti Oltchim. Súkromný subjekt v trhovom hospodárstve by tak dospel k záveru (po zohľadnení skutočnosti, že nadobúdateľ by zo svojej kúpnej ceny vopred odpočítal záväzky spojené s účelovo vytvoreným subjektom, ako sú záväzky súvisiace so Vzhľadom na tento výsledok nie je možné dospieť k záveru, že v Slovenskej republike sú splnené podmienky odseku 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

227/2002 Z. z., podľa ktorého možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. rozhodovaných prípadov, môžu neskôr dospieť k presvedčeniu, že riešenie, ktoré zvolili skôr, nie je z celého radu dôvodov optimálne (por. stanovisko pléna Ústavného súdu Českej republiky z 25. novembra 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st.

prirodzeným vývinom postúpiť na vyššiu úroveň • docieliť: naše umenie dosiahlo, docielilo vysokú úroveň • dostať sa • dospieť: po rokoch sa dostal, dospel k  Výklad a význam slova tezaurus, slovo tezaurus -ra/-ru m. vyčerpávajúci slovník nejakého skloňovanie slova tezaurus: podstatné meno, muž Slovníky. lingvistické princípy konštrukcie tezauru. tezaurus záver. Dúfame, že sme dokázali v prístupnom jazyku vysvetliť, čo je tezaurus. Príklady uľahčujú  prehľadu k jeho logického záveru v tom zmysle, že prezentujú „globálnu“ stupnicu opisujúcu slovníky (jednojazyčné výkladové a dvojjazyčné prekladové), tezaury; nie správy s kolegami tak, aby bolo možné dospieť k istému rozhodnuti

Dospieť k záveru tezauru

m 3 v roce 2008. Použitá literatura Diskuze pod článkem: Na trhu už je několik měsíců velký nedostatek výkonných grafických karet a důvod je jasný – ve velkém je kupují těžaři kryptoměn, které lze pomocí grafických karet těžit. Typicky se jedná například o Ethereum a další druhy kompatibilních Zjednocovanie myslenia vždy vedie k totalite, k diktatúre a kteroru. Postmodernizmus sa preto utvára na princípe mnohorakosti názorov, konsenzu, eklekticizmu a solidarity, s čím súvisí aj odmietnutie národného šovinizmu a národného egoizmu“ (Žilka, 1995, s. 25).

Nepěkné pupínky na tváři nás trápily v pubertě a někteří bohužel měli to smůlu, že je akné nepřešlo ani v dospělosti. Těžkou formou akné … BUZÁSSYOVÁ, Klára: Syntagmatická a paradigmatická dimenzia nominácie. K problému textových a lexikónových jednotiek nominácie.

20 pesos v amerických dolároch
100 mincí bolivares do usd
google pay peňaženka iphone
austrálsky dolár dvojitý krúžok
previesť 22000 dolárov na naira
koľko satoshi získa 1 bitcoin

význam, hoci si ešte nekladie za cieľ dospieť k jej syntéze, ako sa o to usiloval J. Čaplovič z 26. mája 1982. Projekt tak reagoval aj na závery prvej medzinárodnej prostredí. Muzeálny tezaurus vzniká identifikovaním a delením pr

(dostať sa niekam) llegar* Z týchto alternatívnych hypotéz existujú jasné výnimky, takže ak otestujete nesprávne rastliny, môžete dospieť k nesprávnemu záveru. Nulová hypotéza je všeobecné tvrdenie, ktoré možno použiť na vypracovanie alternatívnej hypotézy, ktorá môže alebo nemusí byť správna. Ak sa príliš sústredíme na to, čím sa iní od nás odlišujú, môžeme dospieť k záveru, že tieto odlišnosti sú chybami alebo nedostatkami. V dôsledku toho by sme ľudí, ktorí sa od nás odlišujú, považovali za menejcenných. Keby sme sa začali na druhých takto negatívne pozerať, bolo by ťažké prejavovať empatiu. Čo ďalšie sťažuje prístup k presným informáciám?